Ishq Sms

Aik aain thi Phir sheen tha Kuch aag thi, kuch raakh thi Ek dasht tha, ek behar tha Sehra bhi tha or pyaas thi Phir ek khala be ant sa, […]