Hadith Sms

Rasool Allah S.A.W.W ne irshad farmaya Tamam amaal ka daromadar niyat par hai Or har amal ka natija ensaan ko oss ki Niyat ke mutabiq hi mile ga

Hazrat Jabir R.A se riwayat hai ke Rasool Allah S.A.W.W ne irshad farmaya Har naik kaam Sadqa hai Or Yeh bhi naikioon mein se hai ke tum apne Bhai ko […]